@ Nhận chụp ảnh, quay phim cưới hỏi, sinh nhật, đám tiệc..., tạo album ảnh & CD & DVD kỹ niệm, album nhạc..., đội ngủ nhà nghề với công nghệ studio kỹ thuật số hiện đại. @

 Hướng dẫn và nhận thiết kế: @Film @Ảnh kỹ thuật số + Ra ảnh dựng phim cho máy chụp hình, máy quay phim Kỹ thuật số,các loại camera... máy điện thoại di động

ồ họa @Corel @Photoshop

@Phone: 016.460.460.22

Vi tính Bến Tre thư viện tranh ảnh động, flash VII 
                    
Photobucket  
   
     
   
 
             http://i259.photobucket.com/albums/hh299/Amy_6503/Number%2003/bv000080.gif                 
 
     
  http://i259.photobucket.com/albums/hh299/Amy_6503/Number%2003/1-2.gif  
     
  http://i259.photobucket.com/albums/hh299/Amy_6503/Number%2003/bv000027.gif  
 
   
  Lắp ráp máy vi tính mới
linh kiện và hàng chính hãng, giá tốt, bảo hành nhanh và chu đáo.
  Sửa chữa& Nâng cấp &Cài đặt máy vi tính
   
  Phục hồi ảnh cũ
   
Hướng dẫn và cài đặt: cho điện thoại di động
   
  Hướng dẫn: @Tin học Văn phòng  @Lắp ráp cài đặt máy vi tính
 
Hướng dẫn và nhận thiết kế:   @Film   @Ảnh kỹ thuật số
Chụp ảnh quay phim cưới hỏi, sinh nhật..., tạo album ảnh & cd & dvd kỹ niệm,  album nhạc..., đội ngũ nhà nghề với công nghệ studio kỹ thuật số hiện đại.
 
Thiết kế và nhận hướng dẫn thiết kế ảnh nghệ thuật & Dựng phim đám tiệc
 
    Ra ảnh dựng phim cho máy ảnh máy quay Kỹ thuật số camera  máy điện thoại di động
   
  CD & DVD :  @Games   @Software   @Drivers
 
     
     
     
 
         
 
 
  http://i259.photobucket.com/albums/hh299/Amy_6503/Number%2003/06-1.gif  
     
  http://i259.photobucket.com/albums/hh299/Amy_6503/Number%2003/05.gif  
     
  http://i259.photobucket.com/albums/hh299/Amy_6503/Number%2003/04.gif  
     
  http://i259.photobucket.com/albums/hh299/Amy_6503/Number%2003/03.gif  
     
  http://i259.photobucket.com/albums/hh299/Amy_6503/Number%2003/02.gif  
     
  http://i259.photobucket.com/albums/hh299/Amy_6503/Number%2003/bv000099.gif  
     
  http://i259.photobucket.com/albums/hh299/Amy_6503/Number%2003/bv000112.gif  
     
  http://i259.photobucket.com/albums/hh299/Amy_6503/Number%2003/bv000097.gif  
     
  http://i259.photobucket.com/albums/hh299/Amy_6503/Number%2003/bv000089.gif  
     
  http://i259.photobucket.com/albums/hh299/Amy_6503/Number%2003/bv000079.gif  
     
  http://i259.photobucket.com/albums/hh299/Amy_6503/Number%2003/bv000057.gif  
     
  http://i259.photobucket.com/albums/hh299/Amy_6503/Number%2003/bv000042.gif  
     
  http://i259.photobucket.com/albums/hh299/Amy_6503/Number%2003/bv000035.gif  
     
  http://i259.photobucket.com/albums/hh299/Amy_6503/Number%2003/bv000032.gif  
     
  http://i259.photobucket.com/albums/hh299/Amy_6503/Number%2003/bv000019.gif  
     
  http://i259.photobucket.com/albums/hh299/Amy_6503/Number%2003/bv000015.gif  
     
  http://i259.photobucket.com/albums/hh299/Amy_6503/Number%2003/2-3.gif  
    
 


1 nhận xét:

Mời coi thêm